Информация, свързана с Фестивала:


С Решение №38/15.02.2024 г. Общински съвет - Неделино прие и утвърди за дати на провеждане на Двадесет и третия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие 6, 7 и 8 септември 2024 г.


pdfИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ КВАРТИРИ ЗА ДНИТЕ НА ФЕСТИВАЛА24/06/2024, 15:35


 docЗаявление за ползване на общински терен по време на фестивала 06,07 и 08 септември 2024г08/07/2024, 13:23