Информация, свързана с Фестивала:

 


Обръщение на кмета на община Неделино - г-н Боян Кехайов във връзка с предстоящия Фестивал

 


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички състави, групи и индивидуални участници от община Неделино, които желаят да участват в конкурсната програма на Осемнадесетия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен да заявят своето участие в срок до 9 август 2019 г. в общинска администрация, отдел“Култура“ ет.1.

От Организационния щаб

 


Актуализиран вариант на Празничната програма - Изтегли 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на Осемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, Община Неделино се обръща към всички жители от града, които желаят да предоставят квартири за нощувка през фестивалните дни – 6, 7 и 8 септември да подадат информация в общинска администрация.

Може да се запишете в общинска администрация, при Вероника Халваджиева и Ина Беширова - стая №303, етаж 3 и Илияна Дуганова - стая №304, етаж 3.

 

/Телефони за контакт: Вероника Халваджиева, Ина Беширова , тел: 03072/ 92- 92, вътрешен 120; Илияна Дуганова: тел: 03072/92 – 92, вътрешен 115/