Информация, свързана с Фестивала:


 

П р о г р а м а

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на Седемнадесетият Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, Община Неделино се обръща към всички жители от града, които желаят да предоставят квартири за нощувка през фестивалните дни - 7, 8 и 9 септември, да подадат информация в общинска администрация, стая №303, етаж 3 при гл.експ. ЕСГРАОН - Вероника Халваджиева (тел. 0878 789 744).


Справка (към 16.08.2018 г.) за броя квартири на територията на община Неделино, които могат да се ангажират за 7, 8 и 9 септември 2018 г.