Информация, свързана с Фестивала:


С Решение №38/15.02.2024 г. Общински съвет - Неделино прие и утвърди за дати на провеждане на Двадесет и третия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие 6, 7 и 8 септември 2024 г.